Klimaatles in groep 8

Afgelopen maandag hebben we een les over het klimaat gehad van de gemeente en het waterschap.

De les ging over water in relatie tot klimaatverandering. Het onderwerp is erg actueel. Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel, wat gevolgen heeft voor onze dijken.
Een ander effect is dat we geconfronteerd worden met heftige regenbuien en periodes van droogte. Dit vraagt om een goede waterbeheersing. 

Tijdens deze les zijn de kinderen op een actieve manier met dit onderwerp bezig geweest. Ze hebben opdrachten gedaan bij de watertafel, over waterzuivering en ze hebben bloembommen gemaakt.

Al met al een geslaagde les!